14 Eylül 2023 12:27

"ALT VE ORTA GELİR GRUBUNUN KONUTA ERİŞİMİ ZORLANMIŞTIR"

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş “Küresel ekonomilerde yaşanan maalesef ülkemiz ekonomisinde de görülmesi yüksek enflasyon sebebi ile özellikle alt ve orta gelir grubunun konuta erişimi zorlanmıştır. Hükümetimizin bu önemli sorunun çözüm noktasında Türkiye kamuoyuna açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projelerini ve bu tarz projelerin devamını özel sektör iş birliği ile daha da güçleneceğine inanıyoruz.”

ORTA GELİR GRUBUNUN KONUTA ERİŞİMİ ZORLANDI

Türkiye inşaat sektörünün yaklaşık iki yıldır fahiş fiyat, Maaliyet artışları başta olmak üzere küresel etkiler ile yoğun bir şekilde mücadele etmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde alt ve orta gelir grubunda bulunan vatandaşlarımızın konuta kolay erişimleri hususunda hükümetimizin açıkladığı projeleri yakından takip ediyoruz. Küresel ekonomilerde yaşanan maalesef ülkemiz ekonomisinde de görülmesi yüksek enflasyon sebebi ile özellikle alt ve orta gelir grubunun konuta erişimi zorlanmıştır. Hükümetimizin bu önemli sorunun çözüm noktasında Türkiye kamuoyuna açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projelerini ve bu tarz projelerin devamını özel sektör iş birliği ile daha da güçleneceğine inanıyoruz.

 

 

Özellikle son zamanlarda durağanlaşan konut arz-talep piyasasındaki durgunluğu gidermek vatandaşımızın konuta erişimini kolaylaştırmak deprem kuşağı olan ülkemizde ve şehrimizde olası bir depreme karşı alınacak tedbirlerin başında gelen “ Kentsel Dönüşümü” başta İstanbul ve deprem riski taşıyan tüm bölgelerimizde gidermeye yönelik, yerinde veya rezerv alanda depreme karşı güvenli yaşam alanlarını inşaa etmek kentsel dönüşümü ve üretim tarafını güçlendirmeye yönelik konut üretimimizi kısıtlayan önümüzü kesen sorun ve taleplerimizi kamuoyuna arz ederiz.

  1. İnşaat temel malzeme fiyatlarının önemli bir kısmının girdi maliyetlerinde bağımsız olarak

aşırı artması.

  1. Konut yapımında en büyük maliyeti oluşturan imar planı ve alt yapısı hazır sorunsuz arsa

teminindeki yetersizlikten sebep Türkiye ortalamasında bir adet konutun fiyatının yarısını arsa payı

oluşturmaktadır. Bu sebepten dolayı artan yüksek inşaat maliyetlerinden kaynaklı konuta erişimin

orta ve dar gelirli vatandaşlarımız için her geçen gün zorlaştığı bu dönemde kamu ve belediyelerimizin

oluşturacakları arazilerde orta ve dar gelirli vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak için özel sektör iş

birliği ile konut üretilmelidir.

3- Yapısal sorunların olumsuz etkileri ile konut üretimi son 3 yıldır ortalamasında her yıl 200,

250 bin civarında üretim kaybına gerilemiştir.

 

14.09.2023

  1. Başta maliyet artışları ve diğer sebepler konut fiyatlarını ve dolaylı olarak hızlı bir şekilde

kiraların artmasını etkilemiştir. Ülkemizin yıllık konut ihtiyacı ortalama 900 binden 650-700 bine

düşerek oluşan arz kaybı konut fiyatlarına yansımıştır. Kira talebini artırmış ve kiralar erişilemez

noktaya gelmiştir.

  1. Bina inşaatlarının vergilendirilmesi yıllara sarih yapıldığından vergilendirme dönemimin adil

ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesi için geçmiş inşaat maliyetleri vergilendirme döneminde (enflasyon

muhasebesi) güncellenerek tahakkuk edilmelidir.

  1. Son bir yıldır sektörün nitelikli işgücü usta bulamama sorunu sektörle iş birliği içerisinde

çözülmelidir. Kısa vadede sektör çalışanlarının yurt dışına çıkışı kısıtlanmalı yurt dışından geçici işgücü

temin edilmelidir. Orta ve uzun vadede meslek okulları teşvik edilmelidir.

  1. Kamu müteahhitlerimizin başta fiyat farkından doğan mağduriyetler olmak üzere sektörü

etkileyen sorunların çözülmesi.”

Güncelleme: 14 Eylül 2023 12:28
Sedat Köse
KOTO
yyh
diler
sedat menteş
Kocaeli Beyaz Eşya Servisi
KSO
lastik-iş
KROMAN
Toyota
Gönül Otomotiv
X