YAĞIZ KEBAP Enes Akbal Optik

ANASAYFA l HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN? MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

20.09.2017 Çarşamba - 12:41

Enes Akbal Optik

Hicri Yılbaşının başlangıcı olan Muharrem ayı, insanlık ve İslamiyet tarihi açısından önemli bir zamandır. Peki, Hicri Yılbaşı ne zaman? 2017 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) “Allah’ın ayı” diye nitelediği Muharrem ayı tüm Müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor. Müslümanlar Hicri Yılbaşı olan Muharrem ayının başlangıç tarihini araştırıyor. Peki, Hicri Yılbaşı ne zaman? 2017 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN? MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Muharrem ayının başlangıç günü, Hz. Ömer döneminde hicri yılbaşı olarak kabul edilmiştir. 21 Eylül Perşembe günü, Muharrem ayı ile birlikte yeni bir hicri yıl başlayacak.

Hz. Muhammed (S.A.V.) Muharrem ayının faziletleri hakkında, Muharrem ayında tutulan orucun Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç olduğunu belirterek ashabına aşure gününde bir gün öncesi veya sonrası ile birlikte oruç tutmayı tavsiye etmiştir.

HİCRİ YILBAŞI NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Daha önce müslümanlar takvim kullanıyorlardı. Zamanla islam coğrafyası genişleyince mektuplaşmalar başladı. Fakat gelen iki farklı mektubun hangisinin öncelikli olarak gönderildiği anlaşılamıyordu. Bu duada bir takvim ihtiyacı doğdu. Hz. Ömer halife iken istişâre meclisini topladı neler yapabiliriz diye danıştı. Kimisi ilk ayetin indiği zamanı başlangıç sayalım dedi. Kimisi HZ. Peygamberin doğumu başlangıç olsun dedi. Kimiside islam devleti hicret ile kuruldu, hicet başlangıç olsun dedi. Böylece hicret müslümanlar için takvim başlangıcı sayıldı.

MUHARREM AYININ 10. GÜNÜ: “AŞURE GÜNÜ”

Muharrem ayı, içerisinde müstesna günlerden biri olan aşure gününü de barındırır. Aşure, muharrem ayının onuncu günüdür. İsmini Arapça on manasına gelen “aşera” kelimesinden almıştır. Dilimizde, bugün pişirilip dağıtılan tatlıya ad olarak “aşure” şeklinde telaffuzu yaygındır. Tarihte bugün, insanlık ve İslam tarihi açısından önem taşıyan bazı olaylar meydana gelmiştir. Rivayetlere göre Hz. İbrahim aşure günü dünyaya gelmiş, Hz. Musa ve kavmi Firavun’un zulmünden bugünde kurtulmuş, Hz. Nuh’un gemisi Cûdi dağına aşure günü oturmuştur… Bu özellikleri bakımından aşure bir sevinç, mutluluk ve kutlama günüdür. Nitekim Hz. Aişe’den nakledilen bir rivayette, cahiliye döneminde Kureyşlilerin aşure gününü kutladıklarından; Kâbe’nin örtüsünü değiştirip oruç tuttuklarından bahsedilmektedir. (Müsned, VI, 244.)

MUHARREM AYINDAKİ ÖNEMLİ OLAYLAR

Allahü teâlâ, birçok duaları Aşûre günü kabul etmiştir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Aşure günü Nuh aleyhisselamın gemisi, Cudi dağına indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler, Allahü teâlâya şükür için oruçlu idiler. Hayvanlar da hiç birşey yememişti. Allahü teâlâ denizi, beni İsrail için, aşure günü yardı. Yine Aşure günü Allahü teâlâ Adem aleyhisselamın ve Yunus aleyhisselamın kavminin tevbesini kabul etti. İbrahim aleyhisselam da o gün doğdu.) [Taberani]

MUHARREM AYI İBADETLERİ

* Muharrem ayı ve Aşûre günü oruç tutmak sünnettir.

* Sıla-i rahim yapmalı. Yani salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.

* Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)

* Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)

* Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyhekî)

* Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir’a) [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]

* İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, okumalıdır. Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir’a)

* Muharrem ayının ilk gecesi şu şekilde niyet ederek bir Tesbih Namazı
kılınır:

“Yâ Rabbî, bu yeni senede beni mağfiret-! ilâhîne, rızâ-i ilâhîne ve hidâyet-i ilâhîne mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızâ-i ilâhîne muvâfık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadab-ı ilâhîne dûçâr edecek amellerden
muhâfaza buyur.”

Tesbih namazında şunlar okunur:

 1. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü’l-Kürsî,
  2. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âmene’r-Rasûlü… (Sûre-i Âl-i İmrân’ın ilk 2
  âyeti de ilâve edilerek)
  3. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Hüvellâhüllezî…
  4. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 ihlâs-ı Şerîf.
  Namazdan sonra istiğfâr edilir, salavât-ı şerife getirilir ve arkasından duâ
  yapılır.

 

Etiketler:
Paylaş

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.


 https://www.yenikocaeli.com/
hikmet