YAĞIZ KEBAP
YAĞIZ KEBAP
Bilnet Okulları

ANASAYFA l İŞSİZLİK MAAŞI KİMLER ALABİLİR? ŞARTLARI NELER?

17.08.2017 Perşembe - 22:38

İşsizlik maaşı, işsiz kalan çalışanların belirli bir süre hayatlarını sürdürmelerini sağlayan önemli bir gelir kaynağıdır.
İşsizlik maaşına hak kazanabilmek için belirli şartları sağlamak gerekiyor.

Buna göre iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;
-600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
-900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı
olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği ödeniyor.
Peki işsiz kalanlar hangi durumlarda işsizlik maaşından yararlanabilirler? İşsizlik maaşının miktarı ne kadar?

İşsizlik parasından  kimler yararlanabilir?
Aşağıda belirtilen hallerde iş sözleşmesi sona erdirilen işçiler işsizlik parası almaya hak kazanırlar:
–  İş Kanununun 17. maddesinde belirtilen bildirim sürelerine uygun olarak iş sözleşmesi işveren tarafından sona erdirilmiş olanlar.
– Hizmet akdi, İş Kanununun ahlak ve iyi niyet kuralları, zorlayıcı nedenler ve sağlık nedenleriyle işçi tarafından feshedilmiş olanlar.
– İş Sözleşmesi, süresi belli olsun veya olmasın sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin  İş Kanununun  sağlık ve zorlayıcı nedenlerle işveren tarafından feshedilmiş olanlar.
– İş Sözleşmesinin belirli süreli olması halinde, bu sürenin bitimi nedeniyle işsiz kalmak.
– İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak gerekiyor.

İşsizlik parasının miktarı İşsizlik maaşının miktarını  işten ayrılmadan önce alınan maaş belirliyor. Günlük işsizlik ödeneğinin miktarı, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olmaktadır.
Ancak işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin (1,777.5  TL) brüt tutarının yüzde seksenini (1.422 TL’yi)  geçemiyor.
Genel sağlık sigortası kapsamında 5510 sayılı  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre  işsizlik parası alanlar genel sağlık sigortası kapsamında sigortalı sayılıyor.  Sağlık hizmetlerinde yararlanabiliyorlar.
Bunların bakmakla yükümlü olduğu  (çocuk, eş gibi) kişilerde  genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyorlar.
İşsizlik maaşı haczedilemiyor İşsizlik maaşının ödenmesi ve yapılan kesintiler belirli kurallara bağlı. Buna göre; İşsizlik parası  her ayın sonunda aylık olarak işsizin kendisine ödenir.
İlk işsizlik ödeneği ödemesi ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılıyor. Damga vergisi hariç herhangi bir kesintiye tabi tutulmaz.
Ölen sigortalı işsizlere ait fazla ödemeleri geri talep edilmez. Nafaka borçları dışında haciz yapılamaz, başkasına devredilemez.İŞKUR’A bilgi verilecek.
İşsizlik parası alanlar herhangi bir iş bulup çalışmaya başladıklarında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün   ilgili birimine 15 gün içerisinde başvurarak çalıştıklarını bildirmeleri gerekiyor. Çalıştığını bildirmeyenler yapılan ödemeleri faiziyle birlikte geri ödemek zorunda kalabilirler.

Paylaş

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.


 https://www.yenikocaeli.com/
hikmet
Enes Akbal Optik