REKLAMI KAPAT
  • 6.7530 TL
  • 7.5688 TL
  • 8.4982 TL
KOCAELİ 20°

"HER ÇOCUK DAHİDİR" İhmal ettiklerimiz hariç..!

17 Mart 2020 Salı - 16:33

Eğitim, insanların yüzyıllardır üzerinde en çok tartıştıkları konulardan biridir. Bilgiye ulaşmada tek tuşa basmanın bile yeterli olduğu bu zamanda “Eğitim nedir?”, “Nasıl olmalıdır?”, “Okulun görevi nedir?” sorularına cevap aranmaya devam ediliyor.

Asırlardır insanlar zekanın özellikle mantıksal/ matematiksel alanlarda problem çözme yeteneğimizi belirleyen tek yönlü bir zihinsel işlev olduğunu düşünmüşlerdir.

Fakat yaklaşık otuzbeş yıl önce Howard Gardner bu fikrin temelini sorgulayıp genel olarak kabul edilen zeka kavramına bir alternatif olarak çoklu zeka (zekanın bir çok yönden değerlendirilmesi) kuramını ortaya attı.

Harward Üniversitesi’nde Öğrenme Psikolojisi üzerine çalışmalar yürüten Gardner’ın  1983’te yazdığı “Frames of Mind” (Aklın Çerçeveleri) isimli kitabında;  Bilim adamlarının zekâyı kısıtlı bir anlayışla ele aldıklarını, zekanın yalnızca IQ olmadığını ve her insanda öğrenmede etkili birer araç olan 8 farklı zeka bulunduğunu öne sürdü.

 

 

***

Yıllardır umutsuz vaka olarak baktığın senin oğlanda aslında keşfedemediğin bir zeka söz konusu !!

 

 

***

Akademik Başarı Her Şey Değil

Geleneksel olarak okullar matematiksel ve sözel zekânın gelişimini vurgulamaktadır. Dünyada uygulanan IQ testleri (Türkiye için LGS, YGS, ALES vb.) çoğunlukla mantıksal ve sözel zekâya odaklanmaktadır. Bu testlerde iyi yapanlar prestijli okullara gitmektedirler.  Aslında akademik faktör, genellikle bir insanın ne kadar ileri gideceğinin en iyi göstergesi değildir. Geleneksel zeka testlerinden çok yüksek puan alan insanlar olsa da, misal olarak, insani ilişkiler söz konusu olduğunda bu insanlar en küçük beceriye bile sahip olamayabiliyorlar.

DİKKAT ! uğraşı halinde olduğumuz her farklı alan için, farklı bir zeka türü kullanıyoruz. .

 

 

 

 

Zeka Geliştirebileceğimiz Bir Beceridir

Zeka;  “İnsanın bulunduğu kültürel ortam içinde problem çözme ya da değer yaratan ürünler ortaya koyma becerisi” olarak tanımlanır.

Zeka = Yetenektir.

İnsanoğlu yeryüzünde yaratılanların en mükemmeli olduğunu fark edip; kendini bilmeli, üstün yanlarını fark etmeli ve erdemli bir hayat yaşamalıdır.

Her şey bir yana genetik mirasımızı inkar etmiyoruz. Bunun yerine, bu “potansiyelin” bir kişinin çevresine, deneyimlerine, eğitimine göre gelişeceğini savunuyoruz. (İnsan-ı Kamil Süreci)

Seçkin sporcular, kendi doğal yetenekleri ne kadar iyi olursa olsun, antrenman yapmadan zirveye ulaşamazlar. Matematikçiler ya da duygusal açıdan yüksek zekaya sahip insanlar için de aynı şeyi söyleyebiliriz.

Her çocuğun özel olduğunu ve her çocuğun mutlaka öğrenebileceğini, başarısızlığın sebebinin sadece çocuk olmadığını, onu kalıplara sığdırmaya çalışan, robotlaştıran sistemin, okulun ve ebeveynlerin de sorumlu olduğu fikrini düşünmeden geçemeyiz.

 

Sonuç Olarak ;

"Eskiden her anne-baba çocuğunu dahi görür” ifadesi mizahi anlamda kullanılırdı.  

Çoklu zeka teorisiyle eğitimciler “her çocuk dahidir” sözünü kendilerine slogan olarak kullanmaya başladılar. Bizler de her öğrencimizin başkasında olmayan pek çok özelliğine sahip eşsiz ve özel olduğu, mutlaka kendisini başarıya götürecek baskın zekalarının olduğu gerçeğini göz önünde bulundurursak, eğitim sistemimizi buna göre düzenlersek, önümüzdeki yıllarda pek çok alanda “dahi”lerle karşılaşmamız sürpriz olmayacaktır.

Dolayısıyla okullaşmamızın amacı; insanların zekâlarının geliştirilmesi ve mesleksel veya meslek dışı hedeflerine ulaşmaları için zekâ türlerine uygun yardım edebilmek olmalıdır. Okullarda öğretmenlerinden bu yardımı alan öğrenciler ise topluma daha yapıcı bir biçimde hizmet etmeye heves duyacaklardır. Bunun olması için ilk olarak öğretmenlerimizi kazanım derdine düşüren sınav sistemlerinden kurtarmalıyız.

 

Kaynakça
Gardner, H. (1995). Zihnin Çerçeveleri: Çoklu Zekâ Kuramı. Fontana Yayıncılık

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARIN TÜM YAZILARI

KÖŞE YAZARLARI

ANKET