KARTEPE'DE ÖRNEK PROJE: GELECEĞİNİZE GELİN
Eğitim
14 Nisan 2019 Pazar 10:12

KARTEPE'DE ÖRNEK PROJE: GELECEĞİNİZE GELİN

Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonu ve ilçede bulunan tüm okulların katılımıyla başlatılan 'Geleceğinize Gelin' projesiyle iletişim becerilerinin geliştirilmesi, kitap okuma alışkanlığının arttırılması, evrensel değerlerin yaygınlaştırılarak bireyler üzerinde farkındalık yaratılması ve güçlü aile bağlarının kurulması gibi değişimler hedefleniyor.

Proje kapsamında haftanın belirli günlerinde ilçedeki tüm okullarca çeşitli etkinlikler (aşağıda yer alan etkinlikler) yapılıyor ve bu etkinlikler okulların proje yürütücüleri tarafından sosyal medya aracılığıyla yaygınlaştırılarak tüm Türkiye’ye örnek olmak hedefleniyor. 

 

 

PROJE KAPSAMINDA YAPILAN/YAPILACAK ETKİNLİKLER (proje süresi 1 yıl)

Hergün akşam saat 8'de evdeki bütün işlerin durup, televizyonun kapatılıp ev halkının hepsinin bir şekilde okuma sürecine dahil edilmesidir.    Öğretimdeki en iyi yöntemlerden biri yaparak-yaşayarak öğrenmedir. Bu bağlamda, velileri öğrencilerine 'çalış, dersini yap' deme klişelerinden çıkararak tabiri caiz ise taşın altına elini sokarak günümüz en büyük bağımlılığı olan cep telefonu ve televizyondan uzaklaşarak yarım saat çocuğu ile beraber aynı etkinliği paylaşmasını ve çocuğuna örnek olmasını planlıyoruz.Evde yaşayan okuma yazmayı bilen herkesin birşeyler okuyarak bunları resimleyip sosyal medyada #okuyanınçocuğuokur #geleceginizegelin #kartepemillieğitim diyerek paylaşılarak yapılan çalışmanın iyi örnek olarak ses getirmesi planlanmaktadır.

 

 

Veli Görüşme Randevu Sisteminin kurulmasındaki amaç velilerin okula geliş gidiş saatlerinin bir plana oturtulması, öğretmenlerin dilenme saatleri olan tenefüs ve öğle aralarının bölünmemesi, kurulan iletişimin kalitesini artırmak için ayak üstü konuşmaların önüne geçilmesi, öğretmen ile yapılan tüm görüşmelerin saygınlığının arttırılmasıdır. Okulun ders programında öğretmenlerin boş saatleri veya nöbetçi oldukları günler dikkate alınarak okul idaresi öğretmenleri ile karşılıklı istişare ederek veli ile görüşmeye müsait olduğu günü ve saati belirler. Bu online sistem ile e-randevu şeklinde uygulanır, websitesinde duyurulur. Bu saatlerin veli bilgilendirme rehberinde yer alması işleşiyi kolaylaştıracaktır

 

İnsanların %83'ünün görerek öğrendikleri yani görsel oldukları bilgisine dayanarak iyi uygulamaları velilerimize göstererek hep ne yapacaklarını anlatmak yerine bir diğer yol olan flimlerle gerekli mesajları iletmek amaçlanmaktadır. Okulların kendi konferans salonlarında 'Geleceğinize Gelin' proje komisyonunca belirlenmiş MEB'ca tavsiye edilen film gösterimi yapılacaktır. Gösteri öğrenciler ders saatindeyken yapılacak ve çıkışta velilerin filmle ilgili görüşleri alınacaktır.

Ülkemiz ve dünyada değerler eğitimi konusu hızla önem kazanırken bu eğitimlere evde velilerin de sahip çıkması ve toplumsal açıdan bir farkındalık oluşturmak adına evrensel insani değerler eğitimi mesajları velilere iletilecektir.

Proje Yürütme Kurulunca oluşturulmuş evrensel insani değerler eğitimi takvimine göre belirlenen mesajlar ve görseller, her ayın ilk haftası içinde okulların toplu iletişim kanalları veya sms yoluyla her veliye iletilecektir.

Belirlenen takvime göre yayınlanan evrensel insani değerler mesajları, öğrenci ve öğretmenlerin hazırladıkları okul ve sınıf panolarında da ay boyunca paylaşılmaya devam edecektir.

 

Okullar onur çayına davet edilecek öğrenci ve velileri kendi kriterlerince belirler. Öğretmenler, 'Onur Çayı' dosyasına, öğrenci isimlerini ve gerekçelerini okulda oluşturulan bir sistemle onur çayı komisyonuna her ayın sonunda bildirirler. Komisyon değerendirmeleri yaptıktan sonra ertesi ayın ilk haftası içerisinde öğrenci ve veli yada velilerinin katılımı ile düzenlenir. Abartıya kaçılmadan çay ve kurabiye ikramında bulunulur. Öğrenci ve velisi onure edilecek sözlerle ağırlanır. Okula her zaman akademik başarısını konuşmak için veya herhangi bir konudaki sorun için çağırılan veli, Onur Günü kapsamında okula çocuğu ile gurur duymak için davet edilecek; veli ve öğrenci birbirlerine karşı olan sormluluklarını hatırlayacak bu onur gününün diğer veliler tarafından duyulması iyi örnekleri çoğaltacaktır.

 

Bireyin etkileşim ve iletişimi sağlayabilmesi için farklı özelliklerinin olması ve bu özelliklerini bir hücre gibi yenilemesi gerekmektedir. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin ulaştığı hız, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ortaya koymakta ve kendisine ayak uydurmayanları ciddi şekilde tehdit etmektedir. Her çağda olduğu gibi bilgi çağında da öğretmenler, çocuklara istenilen davranışları öğretmede ve öğrenilen davranışları pekiştirmede eğitimin ilk sorumlusudur.Bu sebeple çağımızda herşey büyük bir hızla kendini yenilerken ve geliştirirken öğretmenlerimizin de iletişim araçlarını ve beden dillerini daha bilinçli ve verimli kullanmaları için İletişim Becerileri Eğitimleri verilecektir.

 

'Marifet İltifat Tabidir' kartı herbir öğrenci için öğretmenin kendi el yazısı ile öğrenciyi onure edecek güzel sözleri ile doldurulacaktır. Kart öğrencinin velisine gönderilecek kartın diğer yüzüne ise velinin çocuğu için kendi el yazısı ile güzel sözler yazması istenecektir. Bu kartların dolu hali resimlenerek  #marifetiltifatatabidir #geleceğinizegelin #kartepemillieğitim diyerek paylaşılarak yapılan çalışmanın iyi örnek olarak ses getirmesi planlanmaktadır.

Okulun bütün velilerine ulaştırılmak üzere okulun kademesi ve yapısına göre hazırlanmış Veli Bilgilendirme Rehberi oluşturulacaktır. Veli Bilgilendirme Rehberinde öğrenciden beklenen uygun davranışlar, veliden beklenen uygun davranışlar, akademik takvim (veli toplantılarının tarihleri, milli ve dini bayram tatillleri v.b. bilgiler), okul idaresinin ve öğretmenlerin mesai saatleri, öğretmenlerin veli görüşme saatleri, sınıfların haftalık ders programı, okul iletişim bilgileri, derse giren öğretmenlerin adları ve branşları, okul webstesi ve gerekli görülen okula has başka bilgiler bulunmalıdır. Veli Bilgilendirme Rehberi ile velinin okuldaki birçok konudan önceden haberdar olması sağlanacaktır. Veli hem Milli Eğitim Sisteminin çalışma ilkelerini anlamış hem de eğitimde kendisinden ve öğrenciden okulda neler beklenildiğini yazılı bir şekilde öğrenmiş olacaktır.

Eğitimde iletişimin bir diğer tarafı olan veliler ile de sağlıklı ve verimli iletişim kurulmalıdır ki amaçlanan eğitim ve öğretim gerçekleştirilsin. Öğrencilerin okulda edindikleri bilgi, beceri ve davranışları aile ortamında sönümlendirmeden pekiştirilebilmeli ki nitelikli eğitim seviyesine ulaşılabilsinler. Bugün okullarımızda yaşanılan bir çok problemin kaynağı doğru kurgulanmamış iletişimden kaynaklanmaktadır. Velilerimiz eğitimdeki vazgeçilmez ayaklardan olduğu için projenin bir önceki basamağında eğitim almış öğretmenlerimiz okullarında bulunan velilere veli düzeyinde, bir öğretmenle saygı ve ilgi çerçevesinde , öğretmenin kişisel alanına ve özel hayatına dikkat ederek nasıl iletişim kurması gerektiğini ve evde öğrencisine sadece 'ders çalış demekten başka nasıl sağlıklı iletişim kurarak evde eğitim ve öğretimine fayda sağlayacağı belirtilecektir.

Maltepe Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından sunulan eğitimleri tamamlayan gönüllü öğretmenler, okuldaki tüm velilere sağlıklı iletişim semineri düzenleyecektir. Bu seminerlerin toplantı tutanakları okul idarelerince 'Geleceğinize Gelin' dosyasında tutulacaktır.

Her okulda eğitici eğitimi almış öğretmenler, okullarındaki velilere yönelik etkili iletişim seminerleri düzenler. Bu seminerler, okuldaki öğrenci sayısına göre 6 ay içerisinde küçük guruplar halinde uygulanarak tamamlanır.

Velilerimizin okullarımızı daha iyi sahiplenmelerini sağlamak amacıyla, sorunun çözümünde rol almaları veya fikir ortaya koymaları sağlanır. Ortaöğretim kurumlarında okulun sorunlarını çözüme ulaştırma konusunda velilerin bir araya gelerek beyin fırtınası yapması istenecek. Okul müdürü veya müdür yardımcıları moderatör olacak, konuşma ve istişare işi velilere bırakılacak. Bunun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için uygun bir masa ortamı sağlanacak.

Eğitim- öğretim, sadece akademik manada değil geçmişten geleceğe kuşak olmalıdır. Bunun için geçmişte yaşanılanarı ilk ağızdan geleceğimize aktarmalıyız ki kendilerince dersler çıkarabilsinler. Unutmayalım ki öğrencilerimizin hepsi birer çocuk ve geçmişi kitaplardan okumak yerine yaşayanlardan masal gibi dinlemeleri daha etkin dersler çıkarmalarına sebep olacaktır. Kuşaklar arası iletişimi artırmak, kitaplarda hiç geçmeyen o zor veya keyifli günleri öğrenciler dedelerinden veya ninelerinden dinlerler. İçerik hakkında öğretmen daha önce bilgi sahibi olmalıdır. Şiddet veya politik içerikli konular ele alınamaz.

Amaçımız eğitim-öğretimi, öğrencileri, öğretmenleri ve velileri dört duvar arasındaki esaratten çıkararak aslında fiziki ve beşeri derslerin en güzel mekanı olan doğa'da buluşturmaktır. Mayıs ayının 3. haftasonu Pazar günü İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve Şube müdürlerimiz ile bütün öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımı ile Kartepe Uzuntarla Tabiat Parkı 'nda doğa yürüyüşü düzenlenecektir.

Herşey kendi öz kaynaklarımızı keşfetmekle başlayacağı için ilçemiz okullarında bulunan yetenekli öğrenci ve velilerimizi teşvik etmek ve bu performansı seyreden diğer veli ve öğrencilere örnek olması ve bunun çarpan etkisiyle çoğalması hedeflenir. Sanat, kültür, müzik ve spor alanlarında etkinlikler sergilenecektir. Okullar önce kendi okullarında program oluşturacaklardır. Daha sonra katılmak isteyenlerden ilçe veli gösteri programına katılım sağlanacaktır.Yetenek Kartepe'de yıl sonu göstersi Haziran ayının ikinci haftası Necip Fazıl Kültür Merkezinde düzenlenecektir. Şubat ayında duyurusu yapılacaktır. Katılım öğrencinin sadece anne ve babası ile değil herhangi bir akrabası ile de olabilir.

 

Milli birlik ve beraberliğimizi göstermek için öğrenci ve velilerimizle beraber Kartepe'de bayraklarımızla Ulusal Eğemenliğimizin 96. yılını çoşku ve eğlence ile kutlanacaktır. Kırmızı ve  beyaz renkli Türk bayrağı temalı uçurtmalarla ilçedeki tüm öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin katılımları ile 23 Nisan 2019 Salı günü saat 14 ile 15 arasında Kartepe Eğrelti yaylasında yapılır. Velilerin katılımı için Nisan ayının başından itibaren gerekli duyurular yapılır.Okullar en az bir adet döviz ile gelir. Dövizlerde evrensel insani değerler mesajları  ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk temalı dövizler kullanılır.Uçurtma Şenliği Etkinlik fotoları #uçurtmaşenligi #geleceğinizegelin #kartepemillieğitim heşteklerini kullanarak sosyal medya hesaplarında paylaşmaları için teşvik edilir. Okul web sitesine bu etkinliğe dair görseller paylaşılır.

 

DİĞER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK
GÜNEŞ
ÖĞLE
İKİNDİ
AKŞAM
YATSI
04:56
06:37
13:05
16:32
19:10
20:40

TARİHTE BUGÜN

20 Eylül 1633
Galileo Galilei, İspanyol engizisyon mahkemesinde, dünyanın güneşin etrafında döndüğünü söylediği için yargılandı.