Bakan Yılmaz'dan önemli
08 Ağustos 2023 15:47

Bakan Yılmaz'dan önemli "enflasyon" mesajı: Hedefimiz istikrarla büyüme...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz beklenen vergi reformundan, katma değere; ülkenin büyüme planından, "enflasyon"a bir çok konuda önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ekonomiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

"Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat ve Çalışma Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan ile birlikteyiz. Ben katkıda bulunan bütün arkadaşlarımıza değerlendirmeleri ile katkıda bulunan bakanlarımıza öncelikle şükranlarımı sunuyorum.

"FIRSATLARIN ALTI ÇİZİLDİ"

3.5-4 saatte ifade edilen görüşleri detayları ile burada tekrarlayamam ancak bazı genel hususları özellikle üzerinde durulan hususları paylaşmak istiyorum.

Dünya ile ilgili Türkiye şartları ile ilgili değerlendirme yaptılar. Dünyanın da bölgemizin de zorlu dönemden geçtiğinin altını çizdiler, pandemiden savaşlara, büyük bir deprem afetine varıncaya kadar son yıllarda yaşadığımız sıkıntılar ifade edildi. Aynı zamanda içinden geçtiğimiz sürecin fırsatların da altı çizildi. Doğru politikalar izlememiz gerektiği hususunda genel bir anlayış birliği olduğunu ifade edebilirim.

"HEDEFİMİZ İSTİKRARLA BÜYÜME"

Hepimizin kamusuyla özel sektörüyle temel hedefimiz istikrar içinde büyümek ve sosyal refahı artırmak bu genel hedefimiz. Büyümeyi istikrarlı bir şekilde ve ortamda gerçekleştirmek önemli burada da üzerinde en fazla durulan hususlardan biri serbest piyasa ve rekabetin esas olduğu. Güçlü işleyen bir hukuk sistemi içinde hedeflere ulaşmamızın altı çizildi. Finansal istikra ve fiyat istikrarın altı çizildi. Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarını sağlamak sosyal anlamda da son derece kıymetli, enflasyonla mücadele edilmesi gerektiği, sabırla yapılması gerektiği noktasında genel bir fikir birliği olduğunu ifade edebilirim.

En önemli hususlardan biri geçtiğimiz aylarda yaşadığımız seçimler sonra siyasi belirsizliklerin ortadan kalkmış olması, güven ve istikrarın pekiştirilmesi hususu. Siyasi istikrar olmadan ekonomik istikrar olmuyor.

Burada siyasi tarafta belirsizlikler ortadan kalktı, istikrar ortamındayız buna ilave olarak teknik anlamda belirsizliklerin azaltılmasında çok arkadaşımız vurgu yaptı. Eylül ayında kamuoyu ile paylaşacağımız Orta Vadeli Programın önemli işlev göreceğini kabul ettiğimizi ifade edebilirim.

ENFLASYON HAKKINDA

Enflasyonla ilgili olarak girdi maliyetlerini düşürücü, aracı maliyetlerini azaltıcı, arzı artırıcı politikaların önemi üzerinde duruldu. Gıda konusu üzerinde özellikle birçok arkadaşımızın vurgu yaptığını söyleyebilirim. Konut arzının artırılması, maliyetlerin düşürülmesi noktasında önemli görüşler ifade edildi.

Kamuda daha fazla tasarruf alınması yönünde beklenti ifade edildi. Cumhurbaşkanlığımızın bir genelgesi var. Hazine ve Maliye Bakanlığı’mızın bir çalışması var önümüzdeki dönemde paylaşacağız.

Cari açığı düşürmeye dönük tedbirler ifade edildi. Cari açık bir tasarruf açığıdır. Yatırımları finanse etmek için kullandığınız iç tasarruf arasındaki fark kadar dış tasarruf kullanmak zorunda kalırsınız bu da cari açığı doğurur. İç tasarruf oranlarını artırdığımızda cari açığı da aşağı çekmiş olacağız.

"VERGİ KONULARI DİLE GETİRİLDİ"

Dışa bağımlılığı azaltıcı, yerli ve milli üretimi desteklemeli, ara malların yurt içi üretimine seçici destekler vermeliyiz şeklinde görüş birliğinin olduğunu ifade edebilirim.

"VERGİ REFORMU BEKLENTİSİ VAR"

Vergi konuları dile getirildi. İşvereni ile işçisi ile muhasebecisi ile toplumun bütün kesiminde vergi reformu beklentisi olduğunu söylememiz lazım. Vergi sisteminin sadeleştirilmesine dönük beklenti olduğunu ifade etmeliyim. Sosyal adaleti sağlayan, kamunun gelirlerini istikrarlı bir şekilde devam ettiren vergi reformuna ihtiyaç olduğunu toplum kesimleri ifade ediyorlar.

"KOBİ"LER

En fazla dile getirilen hususlardan biri finansman ve finansa erişim konuları. KOBİ’lerin finansa erişimi konusu en fazla dile getirilen konulardan bir tanesi oldu. Para politikamız çerçevesinde atılan bazı adımlar var. Kredilerde miktarsal sıkılaştırma denilen uygulamalar yapılıyor. İhracat, yatırım ve üretim konuları istisna kılınmış durumda. Aşırı bir takım tüketim noktalarında veya büyüme ile çok ilgili olmayan noktalarda miktarsal sıkılaştırma yapılırken ihracatımızı artıracak konularda daha esnek tutum olduğunu ifade edebilirim. Yansımalarını önümüzdeki aylarda göreceğimizi ifade etmek isterim.

KATMA DEĞER VURGUSU

İthal ürünleri yurt içinde üreterek daha fazla ihracat yaparak, sadece mal ihracatı değil hizmet ihracatı yaparak döviz kazancı faaliyetlerini geliştirmesi gerekiyor. Katma değerin çok önemli olduğu ifade edildi. Bilgi içeriği daha fazla katma değeri yüksek ürünlere Türkiye’nin dönüşümü noktasında fikir birliği olduğunu ifade edebilirim.

Bir taraftan katma değeri yüksek sektörlerde ihracatımızı ve döviz kazandırıcı faaliyetleri geliştirmek emek yoğun sektörlerde bölgesel politikalarımızı dikkate alarak dönüşümü desteklemek şeklinde ifade edebilirim."

ERDOĞAN: ENFLASYONU TEK HANEYE DÜŞÜRECEĞİZ

Öte yandan; dünkü Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "enflasyon" ile ilgili net mesaj verdi. Son 21 yılın enflasyon ortalamasının yüzde 15'in altında olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu mücadelede enflasyonu yüzde 6'lara kadar düşüren de yine biz olduk. İç ve dış pek çok arızi meselenin üst üste gelmesiyle yükselen enflasyonu, Allah'ın izniyle, yeniden tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz" dedi.

Güncelleme: 08 Ağustos 2023 15:50
BENZER HABERLER
Kocaeli Beyaz Eşya Servisi
Enes Akbal
Toyota
Gönül Otomotiv
X