Marmara Belediyeler Birliği’nden GTÜ’ye Doktora Tez Desteği
15 Mart 2024 13:16

Marmara Belediyeler Birliği’nden GTÜ’ye Doktora Tez Desteği

MBB Doktora Tez Desteği Programı kapsamında 2024 yılının kazanan araştırmacıları belirlendi. GTÜ Harita Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Süleyman ŞİŞMAN, MBB Doktora Tez Desteği almaya hak kazandı.

Marmara Bölgesi'nin bugünü ve geleceği için, kentsel sorunlara bilimsel çalışmalarda üretilen çözüm önerilerini yerel yönetimler düzeyinde yaygınlaştırmak amacıyla, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından başlatılan Doktora Tez Desteği Programı kapsamında desteklenecek 25 doktora tezi belli oldu. Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Doktora Öğrencisi Araş. Gör. Süleyman ŞİŞMAN tarafından Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında yürütülen, “Akıllı Şehir Coğrafi Veri Altyapısında Yapay Zekâ Teknikleri ile Taşınmaz Yönetimi Uygulamalarının Geliştirilmesi” başlıklı doktora tezi destek almaya hak kazandı.

 

Hızlı nüfus artışı ve şehirleşmenin paralelinde, akıllı şehirler için sürdürülebilir taşınmaz (gayrimenkul) yönetim stratejilerinin belirlenmesi önemli bir çalışma alanı olmuştur. Doktora çalışmasında; vergilendirmeden sigorta hizmetlerine, yatırım planlamasından kentsel dönüşüm uygulamalarına, en uygun tesis yeri seçiminden taşınmaz geliştirmeye kadar geniş bir yelpazedeki farklı taşınmaz yönetimi uygulamaları için kaliteli ve güncel veri altlıkları oluşturularak 2B/3B coğrafi veri altyapısının kurulması hedeflenmektedir. Veri altyapısında Yapay Zekâ ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tekniklerinin kullanımı ile taşınmaz ilişkili değer veri altlıkları üretilmekte ve toplu taşınmaz değerleme doğruluğunu artıracak model yaklaşımlar belirlenmektedir. Tez kapsamında sunulacak metodolojide; taşınmaz değerinin objektif biçimde tespiti, taşınmaz değer bölgelerinin belirlenmesi, taşınmazların gerçek değer değişimlerinin takip edilmesi ve web gösterge panelleri ile yeni nesil değer haritalarının oluşturulması gereksinimleri ele alınacak ve böylelikle belediyelerin planlama ve yatırım faaliyetlerinde doğrudan bir yol haritası sağlanacaktır.

 

MBB, Türkiye’nin ilk belediyeler birliğidir. Yerel yönetimler için çevre bilincinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir şehircilik yaklaşımının benimsenmesi, belediyelerin ortak sorunlarına iş birliği içinde çözüm bulunması adına çalışmalar yürütmektedir. Doktora Tez Desteği Programı ile Marmara Bölgesi'nin bugünü ve geleceği için kentsel sorunlara bilimsel çalışmalarda üretilen çözüm önerilerinin yerel yönetimler düzeyinde yaygınlaştırması amaçlanmaktadır. MBB Encümeni'nin değerlendirmesi sonucunda seçilen tezlere maddi destek sağlanmaktadır.

 

Güncelleme: 15 Mart 2024 13:21
BENZER HABERLER
sedat menteş
Kocaeli Beyaz Eşya Servisi
Toyota
Gönül Otomotiv
X