Özel okul ücretlerinde zam hesabı değişti! İşte yeni formül
07 Ağustos 2023 12:32

Özel okul ücretlerinde zam hesabı değişti! İşte yeni formül

Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile özel okullarda ücret belirlenmesine eski formüle geri dönüldü. Bundan böyle zammı bakanlık belirlemeyecek. Zam belirlenirken ÜFE ve TÜFE rakamları toplanıp ikiye bölünecek, üzerine en fazla %5 fark eklenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, hafta sonu Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle okulların ara sınıflarının eğitim ücreti belirlenirken bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücret, okulda devam eden öğrencilerin eğitim ücreti belirlenirken ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınacak. Yönetmelikte yer verilen ifadeye göre, "bu ücretlere (bir önceki yılın ortalama yurt içi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE)+5 oranından fazla artış yapılamayacak."

ESKİ FORMÜLE GERİ DÖNÜLDÜ

Özel okul ücretlerinin belirlenmesinde eski formüle geri dönüldü. Buna göre artık ücret artışlarını Milli Eğitim Bakanlığı belirlemeyecek. Zam miktarı önceki yıllarda olduğu gibi hesaplanacak. Zam oranı enflasyona bakılarak üretici fiyat endeksi ve tüketici fiyat endeksinin toplamının ikiye bölünmesi ve çıkan rakamın üstüne en fazla yüzde 5 eklenmesiyle saptanacak. Eski uygulama yönetmelikte yapılan değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte yeniden yürürlüğe girdi. Uygulama 2024-2025 eğitim öğretim yılı için geçerli olacak.

ZEKA TESTİNE GÖRE ÖĞRENCİ SEÇİMİ YAPILMAYACAK

Yönetmelik kapsamında özel okullar ve kurslardaki kontenjan, çalışma takvimi, çalışma saati, öğrenci ve kursiyer kayıt işlemlerine yönelik düzenlemelere de gidildi. Buna göre, okullar, kayıt ve nakil işlemlerinde zeka testi ve benzeri uygulamaların sonuçlarına göre öğrenci seçimi yapamayacak. Özel okullarda tam gün eğitim öğretim yapılacak.

İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda kontenjan düzenlemeleri Bakanlıkça ayrıca belirlenebilecek. Özel öğretim kurslarında sınıf mevcutları 18 kursiyeri geçmeyecek şekilde düzenlenecek. Lise ve dengi okul öğrencileri hafta içi okul saatleri dışı ve hafta sonu da özel öğretim kurslarına devam edebilecek.

ÖZEL EĞİTİM KURSLARI DA ÇALIŞMA TAKVİM VE SAATLERİNİ PAYLAŞACAK

Mesleki eğitim merkezleri, uzaktan öğretim yapan kurslar ve sosyal etkinlik merkezleri gibi özel öğretim kursları da yıllık veya dönemlik çalışma takvimlerini ve haftalık çalışma saatlerini gösteren çizelgelerini bağlı olduğu milli eğitim müdürlüğüne gönderecek.

Türk programı uygulayan milletlerarası okullarda Bakanlıkça onaylanmış Türk haftalık ders çizelgeleri ve programları uygulanabilecek.

Özel öğretim kurumları, il milli eğitim müdürlükleri ile belediyeler arasında imzalanan ve Bakanlıkça onaylanan sosyal etkinlik merkezleri veya örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde ücretsiz kurs düzenlenmesine ilişkin işbirliği protokolü yapabilecek.

Özel öğretim kurslarındaki bilim grupları öğrencilerin ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlendi. "Sosyal Bilimler" ve Fen Bilimleri" grubu şeklinde iki bilim grubu tanımlandı.

SÜRÜCÜ KURSU İLE ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ AÇMA ŞARTLARI

Yönetmelikte yapılan değişiklikle özel motorlu taşıt sürücü kursu açacaklardan kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin makine, motor, otomotiv, mekatronik, otobüs kaptanlığı, ulaştırma ve trafik bölümü ve benzeri lisans veya ön lisans programlarından mezun olduğuna dair belge veya yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla herhangi bir motorlu taşıt sürücü kursunda en az 3 yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge istenmesi şartı kaldırıldı.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açacaklarda kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olduğuna, öğretmen/uzman öğretici olarak atanabileceğine veya herhangi bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde en az 3 yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge istenmeyecek.

2 YIL İÇİNDE YENİDEN DÜZENLEYECEK

Kurumlar her 8 yılda bir kurum yönetmeliklerini Bakanlığın onayına sunacak. Öğrenci okulda öğrenimine başladığı eğitim öğretim yılında geçerli olan kurum yönetmeliğine göre okuldan mezun olacak.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddelere göre, şu an faaliyette bulunan özel okullar, haftalık ders çizelgesi ve öğretim programlarını 2 yıl içinde yeniden düzenleyerek Bakanlığın onayına sunacak.

Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel öğretim kurslarının kurucularından, program değişikliği talebinde bulunanlar için değişiklik başvurularını 2023'ün temmuz ayının ilk iş gününe kadar yapma şartı 1 yıl süreyle aranmayacak.

DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN "GEÇİCİ NAKİL" HAKKI

Depreme karşı sağlam ve dayanıklı bina bulmanın güç olması, depremden etkilenen okulların ve okullarda öğrenim gören öğrencilerin mağduriyetini gidermek üzere aynı kurucuya ait birden fazla okulun aynı binada açılabilmesi ile depreme karşı binasının sağlam ve dayanıklı olmadığı tespit edilen özel öğretim kurumlarının 5 yıl süreyle geçici nakil yapabilmelerine olanak sağlandı.

Güncelleme: 07 Ağustos 2023 12:33
sm enerji
Kocaeli Beyaz Eşya Servisi
Enes Akbal
Toyota
Gönül Otomotiv
X